O stlačeném vzduchu

Energie stlačeného vzduchu, která je využívána jak v průmyslové výrobě, tak i v terciální sféře, je jednou z nejdražších energií. Vysoká energetická náročnost našeho hospodářství je fakt, který poznáváme na svých peněženkách. Vysoké ceny energií, které jsou bezesporu vstupními náklady při výrobě většiny produktů i poskytovaných služeb, přinášejí také vyšší ceny finálních výrobků. Zvyšování cen finálních výrobků, obzvláště v tržním prostředí, není tou správnou cestou ke zvyšování prodeje resp. obratu. Jedinou správnou cestou je snižování vstupních nákladů, tedy zefektivnění výroby.

Jeden z významných nákladových vstupů je i energie stlačeného vzduchu. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou kompresory, o kterých již bylo mnoho napsáno a většina uživatelů je již informována o šroubových kompresorech, které se i v České republice výrazným způsobem prosazují a to samozřejmě na úkor kompresorů pístových.

Jak postupovat při výběru moderní a ekonomické technologie na výrobu stlačeného vzduchu?

  1. Naprostou samozřejmostí by měl být nákup této technologie od předního světového výrobce této technologie, např. od firmy CompAir DEMAG, která je jednou z divizí třetího největšího světového výrobce šroubových kompresorů, firmy SIEBE Group.
  2. Je třeba se zamyslet nad poměrem:
    • investičních nákladů
    • energetických provozních nákladů
    • servisních nákladů
  3. V úvahu je taktéž nutno vzít skutečnost, že instalací šroubového kompresoru CompAir DEMAG problematika dodávky stlačeného vzduchu ve Vaší firmě ještě nekončí. Ruku v ruce s instalací nového šroubového kompresoru CompAir DEMAG je potřeba vyřešit otázku kvality dodávaného stlačeného vzduchu. Jistě víte, kolik starostí a problémů Vám způsobuje "nekonečná" přítomnost kondenzátu resp. oleje ve Vašem tlakovém rozvodu! Je potřeba Váš rozvod stlačeného vzduchu a Vaši technologii chránit před výše uvedenými škodlivými vlivy a to instalací separátorů a odvaděčů kondenzátu resp. sušiček a filtrů stlačeného vzduchu. Nesmíte ani zapomenout na "ekologickou stránku" Vaši nové kompresorové stanice a instalovat do Vašeho kondenzačního sběrného okruhu v kompresorové místnosti separátory voda-olej.
  4. Je nezbytně nutné taktéž posoudit reference firmy CompAir DEMAG, komplexnost nabídky, dodací lhůtu, záruční podmínky a kvalitu, rychlost, dostupnost a garance poskytovaného servisu.

Můžeme Vás ujistit, že firma CompAir DEMAG za Vás komplexně vyřeší veškerou problematiku spojenou s dodávkou a úpravou stlačeného vzduchu ve Vaší firmě a to k Vaší úplné spokojenosti!