Služby

Veškeré služby spojené s úspěšnou realizací Vaší zakázky společnost CompAir DEMAG nabízí komplexně. Zajistíme pro Vás poradenské služby v dané problematice, vypracování projektu šitého na míru pro Vás, dopravu potřebného vybavení, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy a samozřejmě záruční a pozáruční servis.

Pro nás má každý problém své řešení.

Níže naleznete výčet nejzákladnějších informací a podmínek, kterými se řídíme při navazovaní obchodního vztahu s našimi klienty.

Obchodní podmínky

Dodací lhůta

V případě, že kompresorové zařízení nebo kompresorové příslušenství není skladem v Praze, činí dodací lhůta dle typu a velikosti zařízení resp. rozsahu dodávky cca 2 až 6 týdnů od okamžiku závazné objednávky resp. podpisu Kupní smlouvy a zálohové platby.

Platební podmínky

30 % - platba předem na základě zálohové faktury Prodávajícího.

60 % - platba po dodávce na základě 2. zálohové faktury Prodávajícího.

Zbývajících 10 % - platba po zprovoznění na základě faktury-daňového dokladu Prodávajícího.

Splatnost faktur 30 dnů.

Jiné platební podmínky jsou možné po vzájemné dohodě.

Záruky

Záruční lhůta

Prodávající poskytuje na celý rozsah dodávky záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců počínaje dnem zprovoznění dodaného zařízení autorizovaným zástupcem Prodávajícího, maximálně však 27 měsíců od okamžiku převzetí kompresorové technologie Kupujícím. Prodávající dodá bezplatně veškeré náhradní díly, které byly předmětem oprávněné reklamace a bezplatně opraví všechny oprávněné závady a poruchy na zařízení. Výše uvedenou záruku poskytujeme za předpokladu, že pravidelný servis kompresorového zařízení bude prováděn autorizovaným servisním personálem Prodávajícího.

Ceny

Vážení obchodní přátelé, vzhledem ke skutečnosti, že úplný ceník kompresorového zařízení a příslušenství CompAir DEMAG obsahuje stovky položek a taktéž k navržení nejvhodnějšího zařízení pro Vaši firmu je nezbytně nutná "určitá zkušenost" v problematice "stlačený vzduch", prosíme Vás, abyste nám zaslali Vaše technické požadavky resp. základní parametry Vámi požadovaného kompresorového zařízení a příslušenství. Naše nabídka bude samozřejmě koncipována s přihlédnutím na konkrétní potřeby resp. požadavky Vaší technologie resp. Vaší firmy.

Chcete-li však pouze některé další informace nebo bezplatné konzultace, neváhejte a kontaktujte nás. Jsme kdykoli připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy nebo navštívit Vaši firmu.